BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Företagsbiljetter för verksamhetsavfall gäller vid Samhällsbyggnad Bergslagens återvinningscentraler

Företagsbiljetter är ett system för hantering av mindre mängder verksamhetsavfall som kan lämnas vid följande återvinningscentraler; Skäret (Ljusnarsberg), Gyltbo (Hällefors) och Ängarna (Nora).

Företag med mindre mängder verksamhetsavfall ges möjlighet att lämna sitt sorterade verksamhetsavfall. För detta krävs att företagaren har löst företagsbiljetter.

Företagsbiljetten täcker vår kostnad för hantering och behandling av det verksamhetsavfall du lämnar.

Enligt lagstiftningen får inte avfallskollektivet finansiera verksamheternas avfall. Därför har detta system införts.

Efterfakturering på 250 kr/biljett kommer att ske för de företag inom Samhällsbyggnad Bergslagen verksamhetsområde som inte lämnar företagsbiljetter för det verksamhetsavfall företagen lämnar på återvinningscentralerna.

Systemet med företagsbiljetter fungerar enligt följande:

 • Företagsbiljetter ska köpas du besöker Skärets, Gyltbo eller Ängarnas återvinningscentral. Biljetter köps hos Samhällsbyggnad Bergslagen i valfritt antal.
 • Varje biljett motsvarar 1 kubikmeter verksamhetsavfall och kostar 150 kr inklusive avfallsskatt och moms.

Köp dina företagsbiljetter så här

 • Biljetterna finns i häften á 10 st.
 • Summa motsvarande antalet önskade biljetter sätts in på bankgiro 5655-5444.
 • Märk talongen ”Ftg-biljett Skäret ÅVC”, ”Ftg-biljett Gyltbo ÅVC” eller ”Ftg-biljett Ängarna” samt antalet biljetter.
 • Ange företagets namn och adress på talongen.
 • Biljetterna kommer till dig inom några dagar.

Så här gör du på återvinningscentralen

 • Antal biljetter motsvarande mängden verksamhetsavfall lämnas till personalen på Återvinningscentralen, innan avlastning/sortering påbörjas.
 • Avfall lämnas sorterat enligt anvisningar. Inget osorterat avfall tas emot.
 • Återvinningscentralen får besökas med personbil, pickup, traktor och liten lastbil samtliga försedda med släp. Maxvikt fordon 3,5 ton.
 • Farligt avfall från företag tas ej emot på biljetten. Mindre mängder farligt avfall får lämnas. Det deklareras på plats tillsammans med personal och faktureras i efterhand. Kostnaden består av verkliga destruktionskostnader, hanterings-kostnader och frakt.
 • Mindre mängder förpackningar (metall, glas, hårdplast, well/kartong/papp), papper och elavfall som ingår i producentansvaret får lämnas kostnadsfritt.

I Lindesbergs kommun har vi våg som mäter företagens avfall och du betalar efter vägd massa.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se