BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

FAQ Avfall och återvinning

Hur vet jag när jag har avfallshämtning när det inte längre står något på kärlet?       Vi tömmer alltid samma dag. Kontakta Servicecenter eller gå in på "Mina sidor"för att få reda på vilken dag vi tömmer hos dig. Om vi ändrar hämtningsdag får du brev om det.

Hur får jag nya matavfallspåsar?
Kläm fast en tom påse under locket eller i handtaget på kärlet vid nästa tömningstillfälle, så ser våra chaufförer det och lämnar av en ny bunt!

Kostar matavfallspåsarna något?
Papperspåsarna kostar inget extra utan ingår i abonnemanget.

Vad gör jag när det är fastfruset i kärlet?
Försök peta loss det med t.ex. ett kvastskaft inför tömning.

När ska jag ställa fram kärlet inför tömning?
Ställ fram kärlet senast kl. 06.00 på tömningsdagen. Tömning kan ske ända till kl.22:00.

Vilka öppettider gäller för de olika återvinningscentralerna?
Klicka här - Öppettider ÅVC

Sommar och kryp i avfallskärlet, hur blir jag av med det?
Håll kärlet så rent som möjligt d.v.s. rengör det med jämna mellanrum. Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen, stäng påsen väl och lägg den försiktigt i kärlet.

Vad kostar sophämtningen?
Klicka här för att se exempel på några av de vanligaste taxorna.

Vad får/ska jag slänga i det gröna kärlet?
Här slänger du brännbart avfall som t ex dammsugarpåsar, utnötta kläder och skor, trasiga leksaker m.fl. klicka här för en fullständig lista över Brännbart avfallöppnas i nytt fönster.

Jag har tillfälligt extra mycket avfall. Kan jag ställa en säck bredvid kärlet?
Ja, det går bra. Chauffören tar med den vid nästa hämtningstillfälle och kostnaden debiteras på din nästkommande faktura. Du betalar en avgift för detta. Se under avgifter och regler.

Måste jag ha sophämtning?
Ja det måste man men undantag finns. Mer ingående info hittar du i våra föreskrifter - Avfallsföreskrifteröppnas i nytt fönster

Kan jag få uppehåll i min avfallshämtning?
Ja, du kan beviljas uppehåll med avfallshämtning om din fastighet inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst tre månader av ordinarie abonemmangsperiod. Under uppehållsperioden debiteras du fortfarande grundavgift. Vi tar ut en administrationsavgift på 106 kronor varje gång du ansöker om uppehåll. Du kan begära uppehåll här

När börjar och slutar min sommarhämtning?
För mer information om aktuella veckor se taxeexempel i de olika kommunerna - Avgifter.
För aktuell tömningsdag se tunnans märkning eller kontakta Servicecenter.

Kan jag dela kärl med grannen?                     
Ja, kontakta Servicecenter för villkor och ansökan.

Vad gör jag med mitt latrinkärl?
Samhällsbyggnad Bergslagen upphörde med ordinarie latrinhämtning från och med 1 januari 2009. Har du fortfarande inte börjat med alternativa lösningar så finns mer info att hämta här.

Hur hanterar jag en lågenergilampa eller ett lysrör som har gått sönder?
Läs hur du gör här hos Kemikalieinspektionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag installera avfallskvarn?

Inom Samhällsbyggnad Bergslagens område tillåts inte avfallskvarnar. Det största anledningen till detta är att det för litet flöde i spilledningen. Det är alltså för lite vätska som kan spola iväg avfallet som därför kan orsaka stopp. Nedbrytning av det lättnedbrytbara biologiska avfallet börjar redan i ledningsnätet vilket leder till bildning av svavelväte. Det bildas även svavelsyra som är aggressiv mot betong

Var slänger jag ris- och trädgårdsavfall?

Ris- och trädgårdsavfall kan du lämna på våra återvinningscentraler under deras öppettider. Vissa har extraöppet när det är "högsäsong" i trädgården. I Frövi kan du lämna ditt risavfall vid Lokstallarna, Vanneboda.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se