BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Hämtning

Handtag och hjul ska vara åt det håll kärlet ska dras

Blandat avfall

Blandat avfall hämtas alltid varannan vecka. Möjlighet till längre hämtningsintervall finns i de två andra abonnemangen där det brännbara avfallet inte innehåller något komposterbart.

Matavfall

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka. Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall.

Hemkompostering

Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om.

Information till dig som fastighetsägare med avfallsabonnemang

Med anledning av det tunga arbete som våra renhållningschaufförer utför ber vi dig om hjälp att förbättra deras arbetsmiljö genom att uppfylla nedanstående punkter:

 • Fritt utrymme runt kärlen (chauffören ska inte vara hindrad av grenar, dörrar, stenar eller liknande).
 • Avfallskärl ska på hämtningsdagen stå med draghandtaget i den riktning som chauffören ska dra kärlet.
 • Avståndet mellan avfallskärl och hämtningsfordon ska inte överstiga 5 meter.
 • Ytan som kärlet står på och vägen mellan uppställningsplatsen och hämtningsfordonet ska vara hårdgjord och utan kanter eller hinder.

Tömningsfrekvenser kvartalshämtning

Kommun

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Hällefors och

10

24

36

50

Ljusnarsberg

11

25

37

51

 

Lindesberg och Nora kommuner saknar möjlighet till  kvartalshämtning.

Avfallshämtning i vintertider

När vintern kommer med snö och kyla vill vi ge dig som fastighetsägare några tips och råd som hjälper oss i arbetet med att hämta ditt avfall.

Tänk på att:

 • Hämtningsvägen ska vara snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram
 • Hämtpersonalen ska kunna dra kärlet från din tomt till sopbilen. Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar.
 • Blöta sopor kan frysa fast i kärlet vilket försvårar tömningen.

Om matavfallspåsarna fryser fast:

 • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp vätska.
 • Använd påshållaren du fått. Den ventilerar påsen och fukten avdunstar.
 • Låt påsen ligga ute och frysa till innan du lägger den i kärlet. Täck gärna över påsen med en hink för att skadedjur inte ska komma åt avfallet.
 • Lägg gärna en tidning i botten på kärlet.
 • Om matavfallet ändå fryser fast i kärlet, försök hacka loss påsarna med en spade eller kvast.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se