BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Grovavfall

Allt som inte får plats i sopkärlet hemma, så som till exempel soffor, strykbrädor eller gräsklippare klassas som grovavfall. Sorterat grovavfall lämnas gratis på våra återvinningscentraler. länk till annan webbplats

Exempel på grovavfall

MetallskrotStörre metallföremål, husgeråd, barnvagnar
MöblerStoppade möbler, madrasser, täcken, mattor, skumgummi
PlastavfallPulkor, trädgårdsmöbler, leksaker, stora plastboxar
TrädgådsavfallRis, löv, mossa, klipp från buskar
ElektronikKyl, frys, diskmaskner, TV-apparater, spisar, datorer

Vad händer sen?

Metallskrot och elektronik sorteras och återvinns. Brännbart material går till energiåtervinning i värmeverk. Kyl och frys saneras på freon. Trädgårdsavfall komposteras och ris flisas och bränns hos Korsnäs i Frövi.  

OBS! Avfall från byggnation, rivning och renovering från hushåll ska lämnas hos någon av våra återvinningscentraler i Gyltbolänk till annan webbplats, Skäretlänk till annan webbplats, Södra Målelänk till annan webbplats eller Ängarnalänk till annan webbplats

Återbruk

Vid Återbruksladanlänk till annan webbplats kan du på utsatta tider lämna in dina möbler, saker och kläder istället för att slänga dem. Samhällsbyggnad Bergslagen samarbetar med aktörer som ideella föreningar, stiftelser och små sociala företag som har erfarenhet av t.ex. återbruk eller second hand och som har en etablerad försäljning.

Återbruksladan finns på våra fyra stora återvinningscentraler (se ovan).  Det går endast att lämna in saker vid Återbruksladan vissa tider, övrig tid hänvisar vi till aktörernas ordinarie verksamhet. Öppettider hittar du här. länk till annan webbplats

Hästgödsel

Gödsel innehåller mycket näringsämnen och smittoämnen och det är viktigt att läckage till omgivningen minimeras. Gödsel som läcker ut till mark, yt- och grundvatten kan förorena dricksvattentäkter och orsaka övergödning av sjöar och vattendrag. Kraven på hästägare som innehar gödsel har ökat när det gäller lagringen  och spridningen.

Vi får förfrågningar från hästägare om att ta emot hästgödsel, och för att vi ska kunna ta emot krävs att lagringen inte bidrar till läckage. Godkända lagringsplatser saknas på våra anläggningar därför hänvisar vi hästägare att ta kontakt med närliggande bonde som kan använda gödsel till att sprida ut över åkermark där näringen kan tas upp av grödor.

Mer information får du av Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter 0587-55 00 40

Isolerrutor

PCB är ett miljögift som förekommer i förseglingsmassan till isolerrutor i fönster. PCB är ett miljögift som är cancerframkallande och hormonstörande. Det påverkar även immunförsvaret och fortplantningen och ger långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön.   PCB förknippas vanligtvis med fogmassor, exempelvis mellan byggelement. Därmed är det mycket viktigt att ta hand om isolerrutor på rätt sätt då fönstren inte längre används.   Det är viktigt att inte krossa glaset eller använda värme på eller omkring rutan. Dessutom bör rutorna bäras och lagras stående för att undvika att glaset krossas.

PCB användes inom byggsektorn under åren 1950-73 och förbjöds i Sverige år 1972. Isoleringsrutor importerade fram till och med 1980 kan innehålla PCB.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se