BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Plockanalys 2016

Plockanalys av kärlavafall i medlemskommunerna färdig.

Samhällsbyggnad Bergslagen har under första kvartalet 2016 genomfört plockanalys på kärlavfallet vid utvalda områden i samtliga fyra kommuner. Syftet med detta är att kartlägga sammansättningen av kärlavfallet beräknad på kilo per hushåll och vecka. Analysen genomfördes vid både flerfamiljshus och villor för att få ett jämförbart resultat. Denna analys har genomförts i enlighet med Avfall Sveriges riktlinjer och ligger till grund för en långsiktig planering inom avfallshanteringen.

Här nedan presenteras fyra tabeller som ger en ganska god översikt över läget. För den som är intresserad finns hela rapporten att läsa häröppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se