BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturreservat i Ljusnarsberg

I Ljusnarsbergs kommun finns ett kommunalt naturreservat.

Finnkullberget är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg. Området är stort och kuperat med utrymme för såväl avkoppling, bärplockning, promenader, undervisning som motion. Till största delen utgörs reservatet av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Reservatet invigdes den 2 juni 2009.

Utöver detta reservat finns även flera statliga naturreservat i Ljusnarsbergs kommun. För mer information om de statliga naturreservaten, se Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se