BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvårdsprogram

Alla våra fyra kommuner har under 2009 och 2010 tagit fram och antagit naturvårdsprogram som ska fungera som en gemensam utgångspunkt för kommunernas naturvårdsarbete. Flera kommunala förvaltningar och bolag berörs på olika sätt. Turistbyrån saluför aktiviteter och besöksmål i naturen. Förskolan och skolan är beroende av att ha nära till skog och mark för lek, friluftsliv och undervisning. Även äldreboenden skulle i högre grad kunna utnyttja närnaturen. Kommunens elljusspår är för många en väg ut i naturen. Kommunstyrelsen i varje kommun har det politiska ansvaret för naturvården. När det handlar om myndighetsutövning ligger ansvaret under Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Kortversioner

För uppdaterade kortversioner av kommunernas naturvårdsprogram, se länkar under respektive kommun.

kortversioner av kommunernas naturvårdsprogram

Hälleforsöppnas i nytt fönster

Lindesbergöppnas i nytt fönster 

Ljusnarsbergöppnas i nytt fönster

Noraöppnas i nytt fönster
 

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se