BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvård Hällefors

Naturvårdsprogrammet för Hällefors kommun

Södra Torrvarpen, Grythyttan

Södra Torrvarpen, Grythyttan

Programmet klarlägger kommunens ansvar i naturvårdsarbetet och belyser de viktigaste naturvårdsfrågorna i kommunen. Lokala miljömål och åtgärder för naturvården fastläggs, samt principer för hur man bör arbeta i kommunens verksamheter för att bidra till att målen uppnås.

Naturvårdsprogrammet ska vara en vägledning i kommunens långsiktiga planarbete och framtida prioriteringar i kommunens roll som fysisk planerare, markägare och verksamhetsutövare.

En uppdaterad kortversion har tagits fram 2014. I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Kortversion av naturvårdsprogrammet för Hälleforsöppnas i nytt fönster

Naturvårdsprogrammet för Hällefors kommun i sin helhetöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se