BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturvård Nora

Naturvårdsprogrammet för Nora kommun

Älvlången, Nora

Älvlången, Nora

Naturvårdsprogrammet är ett övergripande måldokument för Nora kommun. Programmet fastlägger kommunala naturvårdsåtgärder och principer för hur alla berörda i de kommunala verksamheterna bör arbeta för att bidra till att de regionala miljömålen uppnås. Ett syfte är att klarlägga kommunens ansvar för naturvården och att lyfta fram de viktigaste naturvårdsfrågorna i kommunen.

Naturvårdsprogrammet ska vara en vägledning i kommunens långsiktiga planarbete och framtida prioriteringar i kommunens roll som fysisk planerare, markägare och verksamhetsutövare.

En uppdaterad kortversion har tagits fram 2014. I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Kortversion av naturvårdsprogrammet för Nora kommun

Naturvårdsprogrammet för Nora kommun i sin helhetöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se