BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Gata / Trafik

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för drift och underhåll av vägar, gator, broar och gatubelysning.  Vår främsta prioritering är säker trafikmiljö. Samhällsbyggnad Bergslagens väghållaransvar omfattar endast kommunala gator. Under vårt ansvar ligger även belysningen på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet.

Vi ansvarar också för yttre skötsel och markarbeten på uppdrag av  våra medlemskommuner, och återställer gator och allmänplatsmark efter schaktarbeten, som t.ex. el, tele, VA m.fl.

Vi står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se