BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Trafik, fordon

Här hittar du information om trafikplanering, parkering och parkeringstillstånd, flyttning och uppställning av fordon, vägvisningsskyltar, biltvätt och tomgångskörning.

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för myndighetsutövning över våra allmänna gator, vägar, parker med mera. Det innebär att ta beslut om lokala trafikregler, dispenser och parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se