BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Lokalvård

Samhällsbyggnad Bergslagens Lokalvård ansvarar för städning av alla lokaler som ägs eller hyrs av medlemskommunerna. Vi jobbar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i lokalerna.

  • Vi ansvarar för lokalvården i ca 150 verksamheter så som t.ex. skolor, bibliotek, idrottsanläggningar och kommunala kontorslokaler.
  • Vår verksamhet genomsyras av ett starkt miljötänk, vilket bland annat har betydelse för vilka medel och maskiner vi väljer att använda.
  • Vi värdesätter våra kunder och för att säkerställa kvaliteten i våra tjänster genomför vi årligen en kundundersökning där vi mäter "Nöjd kund Index".   
  • Vår verksamhet är till vissa delar beroende av skolåret vilket innebär att vi i regel inte städar idrottshallar och skollokaler under skolloven.

Kvalitet och miljö i fokus

Vår målsättning är att ständigt utveckla våra metoder för kunna arbeta på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Samtidigt värnar vi om att hålla god kvalitet på vårt arbete och vårda de lokaler vi städar.

Vi värnar om att leverera god kvalitet på lokalvård eftersom det medför bättre hälsa tack vare renare luft, minskad infektionsrisk och färre allergiproblem. Detta bidrar även till en bättre arbetsmiljö eftersom det blir mer trivsamt för dem som vistas i lokalerna och ger ett mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler, som är "offentliga rum" för alla. Dessutom kan vi på så sätt bidra till att sänka framtida underhållsbehov genom minskat slitage från smutspartiklar.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se