BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Ny avfallsplan antagen

Efter beslut från samtliga kommuner är den nya avfallsplanen 2016 - 2020 antagen.

År 2016 antogs en ny avfallsplan för samtliga samverkanskommuner. I Avfallsplanen ligger fokus på ökad resurshållning med bl.a. utsortering av matavfall, minskning av avfallets farlighet, att se avfallet som en resurs genom att exempelvis införa återbruk samt att ha en användar- och miljövänlig avfallshantering.

Läs den nya avfallsplanen här.öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se