BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Information om byggnation i Frövi

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar enligt nedan:

Lindesbergs kommun bygger en ny gc- och bilväg och ett nytt industrijärnvägsspår mellan vattentornet på norra Banvägen och fram till Billerud-Korsnäs vågstation i Frövi.

Ansvarig beställare i projektet är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och upphandlad markentreprenör är Lindesbergs Grus & Maskin.

Entreprenaden är i dagarna påbörjad med trädavverkning. Under vecka 44 kommer grävmaskiner börja med framtagning av befintliga ledningar samt avtäckning av berg. På stora delar av sträckan är det berg varför det kommer behövas sprängas under hösten. Entreprenören kommer besiktiga berörda fastigheter innan sprängningsarbetena påbörjas.

Lördagen den 11 november klockan 23.00 kommer Fröviforsvägen (den västra infarten till Billerud-Korsnäs, under järnvägsbron) och fram till klockan 12.00 söndagen den 12 november att vara avstängd. Anledningen är att Vattenfall ska rasera högspänningsledningen som bl.a. går över entreprenadens sträckning. Vattenfall har raserat delar av ledningen som är öster och väster om entreprenadområdet tidigare. Trafiken kommer då ledas om via järnvägsövergången på Stenfallsgatan, N:a Bangatan, Bergslagsvägen och länsväg 249.

Entreprenaden ska vara färdigställd till sommaren 2018. I entreprenaden ingår det även att sänka vägen som går under tunneln på Fröviforsvägen för att åstadkomma fri höjd.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se