BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Ogrässopning vid kantsten kommer att påbörjas v.30.

Där ogrässopningen kommer att pågå blir det nödvändigt att stänga av delar av gator och följdaktligen parkeringsplatser på dessa.

De avsnitt som ska sopas rent från ogräs kommer att markeras ut med skyltar och då blir det också förbjudet att parkera där så länge som sopningen pågår. Schemat för ogrässopningen är; Nora kommun vecka 30, Lindesbergs och Hällefors kommuner vecka 31-32 samt Ljusnarsbergs kommun vecka 33.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se