BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Vattenabonnenter som uppmanats inkomma med ny mätaravläsning och fått ny vatten-mätare under okt-dec kan bortse från detta.

I ett utskick nyligen uppmanas vattenabonnenter inkomma med en avläsning av mätarställning. Detta gäller dock inte dig som fått mätaren utbytt under oktober-december.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se