BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Viktig information om arbete med dagvattenanslutningar i Nora.

ÅF-Infrastructure kommer på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen, med hjälp av underentreprenör Pollex AB, att inventera  dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i Nora mellan vecka 49 - 50.

Berörda fastigheter finns i områdena markerade på nedanstående kartor. Entreprenören kommer att beträda berörda fastigheters tomtmark vid flertalet tillfällen. Som en viktig del av inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen, röken är dock helt ofarlig.

Vi ber boende i berörda fastigheter att fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, ex.vis i badrum,  pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det ska kunna omhänderta stora mängder regnvatten.

Karlsängskolan

Erikslund

Bergslagsgatan i höjd med Nyttorp

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se