BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Byte av vatten- och spillvattenledningar i södra Fellingsbro påbörjat.

Både vatten- och spillvattenledningar kommer att bytas ut.

Arbetet beräknas pågå i ca: 3 veckor. Under arbetets gång kommer vattenförsörjningen att stängas av kortare perioder, dessa tillfällen kommer att informeras separat.

Berörda sträckor markerade med rött.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se