BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Släckt gatubelysning på Örebrovägen i Lindesberg.

Kommunal belysning släckt Örebrovägen Lindesberg mellan Västra Borsvägen och Dalskogsvägen samt ytterligare 4st mot Lindesberg tätort släckta på grund av nybyggnad gång och cykelväg.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se