BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vattenläcka på Smältaregatan i Kopparberg.

Smältaregatan i Kopparberg utan vatten p.g.a. läcka. Arbete med lokalisering och reparation pågår. Samhällsbyggnad Bergslagens vattenkärra utställd mitt på Smältaregatan.

Uppdaterad tis 14/11 kl.13:40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se