BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Anläggningsarbete på Cederborgsvägen och Strandvägen Lindesberg

Samhällsbyggnad Bergslagen kommer i samarbete med NCC att lägga en ny dricksvattenledning på Cederborgsvägen och Strandvägen. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 25. Vi kommer att börja grävningen vid norra delen av Cederborgsvägen och gå söder ut mot Strandvägen. Ta innan vecka 25 bort allt som står på gatan. Det som inte är borttaget kommer tas bort av NCC.
Arbetet kommer att vara vilande under v. 29,30,31 pga byggsemester.
Vi hoppas att ni har överseende med att det kommer att bli en ökad aktivitet och trafik i området under byggnationstiden. Avstängningar av trafik kommer att ske under vissa perioder. När dricksvatten behöver stängas av för omkoppling etc så kommer NCC att informera berörda om detta. 

Vid frågor: Projektledare Christine Andersson Samhällsbyggnad Bergslagen, 0587- 550087.

Platschef  Sören Grip, 070-514 76 48

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se