BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vattenläckan i östra Löa åtgärdad.

Vattenförsörjningen i östra Löa säkerställd. Om vattnet är grumligt, missfärgat eller det är luft i ledningarna, spola tills vattnet är klart och trycket fullgott.

Fredag 9/11 kl. 14:15

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se