BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Felaktiga påminnelseutskick

Vi har upptäckt ett fel i samband med vårt senaste påminnelseutskick

Ett antal av våra autogirokunder har fått betalningspåminnelse trots att fakturan är betald just via autogiro. Vi ber drabbade kunder att bortse från påminnelsen om beloppet är draget på ert konto och beklagar det inträffade.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se