BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Ombyggnation av reningsverk i Mårdshyttan.

From vecka 43 så påbörjar vi ombyggnation av Reningsverket i Mårdshyttan Lindesbergs kommun

Arbetet kommer inte att påverka leverans av VA tjänster till anslutna i Mårdshyttan. Om eventuella avstängningar i dricksvattenförsörjningen behöver göras så meddelas detta till berörda under projektets gång. Arbetet planeras att pågå till och med December.

Vid frågor angående projektet, kontakta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens projektledare Christine Andersson 0587-550087 alt. Christine.andersson@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se