BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Produktionsavdelningen söker en Drift- och underhållsarbetare till Parkverksamheten.

Avdelningen söker en drift- och underhållsarbetare inom Park, främst i Ljusnarsbergs kommmun. 

I arbetsuppgifterna som drift- och underhållsarbetare inom Parkverksamheten ingår drift och underhåll av allmän platsmark med bland annat sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. Uppdraget innebär även skötsel av obebyggda tomter, yttre fastighetsskötsel, drift av lekplatser, renhållning av gator och parker med mera. På vinterhalvåret ingår också en del vinterväghållning.
Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.

Läs mer om tjänsten och ansök här...>>>>> Drift- och underhållsarbetare länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se