BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vägavstängning Björkhyttan, Lindesberg

Kl.18:00 torsdag 21/11 kommer väg 862 att stängas av.

I samband med omläggning av VA-ledningar som försörjer Guldsmedshyttan, Gusselby, Storå och Stråssa kommer väg 862 att tillfälligt stängas av från kl.18:00 torsdag den 21 november. Om inga oförutsedda händelser inträffar kommer arbetet vara klart under natten och trafik kommer släppas på så fort arbetet är utfört. Skolskjutsen kommer inte att vara påverkad av arbetet.

Under natten leds trafiken om via Aspensäng, se bifogad karta.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se