BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Grävarbeten på Malmvägen 1-7 i Kopparberg kan ge upphov till begränsningar i framkomligheten.

Vi utför just nu en grävning på Malmvägen 1-7 i Kopparberg. I samband med det kan det vara vissa begränsningar i framkomligheten för trafiken på Ställdalsvägen.

Uppdaterat Tisdag 18/4 kl.13:40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se