BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Förslag till budget 2018

Behandling av budget den 15 dec kl: 9.00

Direktionsmöte

Sammanträdet, som är offentligt, sker den 15/12 kl:9.00 på Åkerby Herrgård Nora

Budgethandlingen finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförbundets kansli i Nora samt att hämta här på sidan:

Handling: Förslag till budget 2018öppnas i nytt fönster

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se