BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Inbjudan till samråd Hagbydammen Nora kommun

4 december kl: 18.00 Stadshotellet Nora

Inbjudan till samråd angående ombyggnad av Hagbydammen samt utrivning av Sågbladsdammen, Nora

 

Nora kommun planerar att bygga om och anlägga ett inlöp vid Hagbydammen samt riva ut och återställa åfåran vid nedströmsliggande Sågbladsdammen. Dammbyggnaden och dämningsområdet är belägna inom fastigheterna Nora 1:1 och Nora 2:1. Projektet syftar till att renovera och bygga bort en högriskdamm och samtidigt förbättra naturmiljön i området. Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kap miljöbalken. Intresserade inbjuds att delta i samråd och lämna skriftliga synpunkter på projektet.
Samrådsmöte kommer att hållas 4 december kl 18.

Handlingar i ärendet finns även på www.nora.se/Hagbydammenlänk till annan webbplats

Skriftliga synpunkter från mötesdeltagande och de som inte haft möjlighet att delta på samrådsmötet lämnas senast 7 januari.

Eva Jonsson, förbundschef
Eva.jonsson@sbbergslagen.se
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samrådsunderlagöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktiges beslut Noraöppnas i nytt fönster

Utredning Hagbydammen 201601öppnas i nytt fönster


 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se