BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Varning för flytande sjöledning och fortsatt avrådan från bad vid Loppholmen.

Arbetet med lagning av ledningen i Lindesjön fortsätter. Rådet att avstå från att bada vid Loppholmen kvarstår fortfarande men det är helt OK att bada längre bort vid t.ex Lingon o Mjölk.

Nya badvattenprover kommer tas under veckan. Sjöledningen ligger på vissa ställen vid ytan i Lindesjön. Ledningen har nu även flutit upp i Lilla Lindesjön alldeles utanför golfbanan. Ledningen har markerats ut med bojar, men alla som är ute på Lindesjön uppmanas att sänka farten och hålla god uppsikt. Det är särskilt viktigt att hålla uppsikt då det finns risk för att ledningen flyter upp till ytan på fler ställen. Det finns alltså risk att ledning som ej är utmärkt ligger vid ytan. Ledningen är fortsatt tagen ur bruk och reparationsarbete pågår fortfarande.

Vid frågor, kontakta Servicecenter på telefon 0587-55 00 40.

Uppdaterad 2017-07-19 kl.10:00

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se