BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Vi på Samhällsbyggnad Bergslagen vill tacka alla som medverkat i vår kundundersökning.

Stort tack till alla som tog sig tid att vara med i vår undersökning.

Det är väldigt viktigt för oss att fånga upp våra kunders synpunkter på den service vi erbjuder för att kunna utvecklas och förbättras. Därför värdesätter vi den tid ni avvarat för att hjälpa oss med det. Även om kundundersökningen i sig är avslutad så finns det alltid möjlighet att framföra synpunkter, beröm, förslag eller klagomål via vår app eller e-post. Vi värdesätter alla åsikter.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se