BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Inställd slåtter och ogräsbränning

Med anledning av ihållande torka och hög brandrisk informerar förbundet att slåtter och ogräsbränning är inställd tills väderleken medger ett säkert utförande av arbeten.

Den årliga ängs- och dikesslåttern, så kallad slaghack, är inställd tills vidare på grund av hög brandrisk. När maskinen kör mot sten och berg kan gnistor leda till gräsbränder. Detta innebär också att hela slåttern kan bli så pass fördröjd att vissa ytor inte hinns med. Även ogräsbekämpning i tätorter med gasol är inställt på grund av brandrisk.

Vi på Samhällsbyggnad Bergslagen avvaktar därför tills väderleken är mer gynnsam för denna typ av arbete.

Kontakta Servicecenter på Samhällsbyggnad Bergslagen om ni har frågor. Ni når oss på e-post servicecenter@sbbergslagen.se, tel. 0587-550040.

Vi vill även hänvisar till eldningsförbudet som gäller bl.a. grillplatser: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/nyheter-och-press/nyheter---orebro/2018-06-01-eldningsforbud-i-hela-orebro-lan.htmllänk till annan webbplats

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se