BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Ombyggnation av Stationsvägen i Hällefors.

Förbättringar av parkeringar, gång- och cykelväg samt grönytor.

Under hösten byggs Stationsvägen i Hällefors om. Parkeringar, GC-väg och grönytor kommer att förbättras. Gatan kommer också att få ny beläggning. Samhällsbyggnad Bergslagens entreprenör på plats är PEAB Asfalt. Mellan 26/9 och 2/10 kommer parkeringarna norr om resecentrum att vara avstängda för beläggningsarbete. Därefter kommer parkeringarna att vara växelvis avstängda tills de är färdigställda. Arbetet beräknas pågå fram till årsskiftet och under denna tid kommer framkomligheten längs Stationsvägen att vara delvis begränsad.

Vid ytterligare frågor kontakta:

Kvalitetsledare Gata: Jan-Eric Andersson, 0587-550037

Projektledare: Susanne Eriksson, 070-4014136

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se