BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Pågående arbeten

Här hittar du information om aktuella och kommande arbeten, som kan påverka dig som medborgare. Akuta driftsstörningar, till exempel stora vattenläckor och annat lägger vi ut som nyheter direkt på förstasidan.

Vatten och avlopp

Ljusnarsberg

Byte av huvudledning för spillvatten i Bångbro pågår december '16 - juni '17. Etapp två.

Nora

Byte av VA ledningar i Striberg, Skyttevägen - Lännåsvägen pågår april'17 - juli '17. Etapp två.

Gata/Trafik, Park och Idrott

Lindesberg

Gång- och cykelväg - väg 860 Lindesberg trafikverksprojekt.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se