BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Pågående arbeten

Här hittar du information om aktuella och kommande arbeten, som kan påverka dig som medborgare. Akuta driftsstörningar, till exempel stora vattenläckor och annat lägger vi ut som nyheter direkt på förstasidan.

Vatten och avlopp

Lindesberg

Spillvattenledning och pumpstation Resta, Ramsberg - påbörjas hösten/vintern 2016-17  Ny spillvattenledning Folkestorp - påbörjas September 2016

Ljusnarsberg

Byte av huvudledning för spillvatten i Bångbro pågår december '16 - juni '17. Etapp två.

Ny vattenledning Bånghammar Ljusnarsberg

Nora

Byte av VA ledningar i Striberg, Skyttevägen - Lämåsvägen pågår april'17 - juli '17. Etapp två.

VA-ombyggnad Svinamotabacken Ås, Nora

Gata/Trafik, Park och Idrott

Lindesberg

Gång- och cykelväg - väg 860 Lindesberg trafikverksprojekt.

Järnvägsprojekt Lindesberg - Storå

Byggnation parkering Grönboda

Nora

Ny cykelväg Trängkårsvägen Nora

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se