BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Kommande arbeten

Vatten och avlopp

Lindesberg

Ny vattenledning Gammelbo - Ramsberg, 2018

Nytt VA till ridhus Norslund,, 2018

Nytt VA Gamla Vibyn, 2019

Nytt dagvatten Kristinavägen, 2018

Löa - Vasselhyttan, 2019

Fellingsbro intagsledning, tidigast 2019

Omläggning VA-ledningar Tivoliplan Lindesberg etapp 3, 2018

Nytt tak vattentorn lasarettet, 2018

Omläggning VA golfbanan etapp 3, 2019

Omläggning VA Klockargatan, 2019

Hällefors

Byte & flytt VA-ledningar Gyltbovägen & Trinnervägen Hällefors, 2018

Omläggning VA-ledningar Linnkällvägen Grythyttan, 2018

Omläggning VA-ledningar Bergslagsgatan Grythyttan, 2018

Minireningsverk: Sävsjön, Bredsjö och Sikfors, 2018

Ljusnarsberg

Utbyte av huvudspillvattenledning Vårdcentralen-Kyrkvägen, 2019

Nora

Nora reningsverk nybyggnad, 2019

Ombyggnation Järnboås reningsverk Nora, 2018

Nytt VA Ö:a stranden etapp 3, 2018

Omläggning VA Tahiti Nora, 2018

Omläggning VA Hagavägen, 2019

Gata, park och idrott

Lindesberg

Nya eluttag Prästryggen camping, våren 2018

Nora

Rondell vid ICA, tidigast 2019

Trafiksäkerhetsåtgärder Linåkerns förskola Nora, 2018

Asfaltering vid ÅVC Ängarna Nora

Förstärkning av strandpromenaden

Hällefors

Ny GC-väg Hemgårdsvägen, våren 2018

Uppsnyggning utefter riksvägen Hällefors

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se