BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Kommande arbeten

Vatten och avlopp

Lindesberg

Omläggning VA-ledningar Tivoliplan Lindesberg

Renovering VA-ledningar Folkestorp Lindesberg

Omläggning VA-ledningar Banvägen Lindesberg

Ny väg och VA-anslutningar Lindeby Lindesberg

Hällefors

Sjöledning 1km och grävning 1-200 m, Saxhyttefallet - påbörjas hösten 2016

Byte & flytt VA-ledningar Gyltbovägen & Trinnervägen Hällefors

Omläggning VA-ledningar Linnkällvägen Grythyttan

Omläggning VA-ledningar Bergslagsgatan Grythyttan

Renovering avloppsledning Fjällbo reningsverk Hällefors

Renovering Nyhammar vattenverk Hällefors

Ny infiltration Sävsjön Hällefors

Ljusnarsberg

Utbyte av huvudspillvattenledning Vårdcentralen-Kyrkvägen - påbörjas hösten 2016

Nora

Ombyggnation Järnboås reningsverk Nora

Nytt VA Ö:a stranden etapp 2 och eventuellt etapp 3 Nora

Gata, park och idrott

Lindesberg

Uppstart byggnation ny väg, gc-väg, järnväg N:a Bangatan Frövi

Byggnation ny gc-väg utefter Bergslagsbacken Lindesberg

Renovering Prästbron Lindesberg

Konstgräsplan Frövi

Spontanidrottsanläggningar Guldsmedshyttan, Lindesberg, Fellingsbro

Ny fotbollsplan fritidsbyn Lindesberg

Nora

Ställplats för husbilar Skojarbacken Nora

Trafiksäkerhetsåtgärder Linåkerns förskola Nora

Asfaltering vid ÅVC Ängarna Nora

Förstärkning av strandpromenaden

Hällefors

Uppsnyggning utefter riksvägen Hällefors

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se