BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Förslag till grönplan för Hällefors och Grythyttans tätorter.

Planens syfte är att:

  • Identifiera, kvalitetssäkra och föreslå förbättringar för grönstrukturen i Hällefors och Grythyttan.
  • Fastställa politiska målsättningar för kommunens arbete med grönområden, och ge förslag på hur de politiska målen kan nås i föreslagna utvecklingsområden.
  • Utgöra ett planeringsunderlag för kommunens fysiska planering, till exempel i arbetet med översikts- och detaljplaner.

Under perioden 12 maj-4 augusti 2017 ställs grönplanen ut för remiss.

Information om remiss Grönplan för Hällefors och Grythyttanöppnas i nytt fönster

Förslag till Grönplanöppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se