BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Naturreservat

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda naturområden. De kan bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. De flesta naturreservat bildas och sköts av Länsstyrelsen. Det finns också ett eller flera kommunala naturreservat i var och en av våra kommuner. De kommunala reservaten bildas och sköts av kommunen.

Under rubrikerna till vänster hittar du information om de kommunala reservaten i de fyra kommunerna. Ladda gärna hem en informationsbroschyr om det reservat du vill besöka. Där får du information om reservatet, en vägbeskrivning och får veta vilka regler som gäller.

Utöver de kommunala reservaten finns det också många statliga reservat. Läs mer om de statliga naturreservaten i Örebro län på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se