BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Park - skötsel och tjänster

Växtlighet utvecklas genom skötsel och underhåll under en lång period till den grönska som eftersträvs. De gröna anläggningarna på allmän plats behöver succesivt anpassas till förändrade förutsättningar och växa med samhället. Därför upprättas skötsel- och underhållsplaner.

Exempel på växter som pryder våra grönområden:

Rabatter och planteringskärl med vår, sommar- och höstblommor, perenner, marktäckare, sedummattor, häckar, kläng- och klätterväxter, buskar.

Förutom sitt skönhetsvärde kan dessa växter fylla olika funktioner som t.ex avgränsningar, täcka refuger, rondeller och fasader eller som alternativ till gräsmattor.

Gräsmattor:

Gräsytorna är klassade i olika skötselklasser där veckoklippning är den bästa. Den har vi i bruksgräsmattor i t.ex. parker och grönområden där mycket folk vistas. Dessa gräsmattor skall vara dugliga för picknick, solbad, lek, bollek m.m.

Park- och gatuträd:

Park- och gatuträd är tillsammans med byggnader, stommen i det offentliga rummet, och berikar genom bl.a. sitt skönhetsvärde. Dessutom kan nämnas ekologiska värden, dammbindningsförmåga och syreproduktion. Träd lever under tuffa förhållanden i stads- och gatumiljö.  Rotutrymmet är begränsat samtidigt som skadorna kan vara allt ifrån grävarbeten och påkörningar till angrepp från sjukdomar. Därför måste de vårdas med största omsorg för att minimisera kapitalförstöring. Ett stort, friskt träd kan vara värt över 100 000 kronor i försäkringssammanhang.

Därför behövs en trädvårdsplan och besiktningsrutiner.

Skötsel: Följande åtgärder och arbetsmoment ingår i parkverksamhetens uppgifter:

 • Ogräsrensning, rensning av vissna blommor och växtdelar
 • Uppbindning av högre växter
 • Regelbunden vattning
 • Gödsling efter behov
 • Gräsklippning
 • Lövupptagning
 • Beskärning och klippning av buskar och häckar
 • Plantering/återplantering
 • Etableringsskötsel
 • Vattning vid torra perioder
 • Formklippning och beskärning av gatuträd
 • Kronsäkring
 • Trädfällning
 • Stubbfräsning

Utöver detta faller följande arbetsuppgifter på Park/Skog processen:

 • Bekämpning av Jätteloka
 • Renhållning av grönytor, beläggningar som asfalt och sten, plattytor, grus- och sandytor
 • Lekplatser
 • Soffor, bord och bänkar
 • Cykelställ
 • Staket, räcken, pollare, plank, pergola, skyltar m.m.
 • Murar, fontäner, byggnader
 • Julgranar och utsmyckning
 • Enkla gångbroar, flaggstänger, brunnar, diken, trummor, belysning m.m.
 • Skadegörelse, klotter

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se