BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avgifter och regler abonnemang

Här hittar du information om våra taxor och avgifter för vatten och avlopp, samt slamtömning. Taxorna är olika för olika kommuner. Leta rätt på din kommun i väntermenyn.

Allmänna bestämmelser VA (ABVA)

ABVA är det dokument som innehåller information och regelverk gällande allmänna bestämmelser om vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VAöppnas i nytt fönster
Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrieröppnas i nytt fönster

Avfallsföreskifter

I avfallsföreskrifterna hittar du regler om slamtömning.

Avfallsföreskrifteröppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se